Praktijk voor:  

- Curatorschap

- Bewindvoering / Mentorschap

- Opruim - coaching 

- Advies Sociaal Domein

   - Met oor voor de stem van het kind, en oog voor rouw en verlies

De opruimcoach

Verlies en conflicten voor, na en tijdens, bijvoorbeeld, een echtscheiding, verlies van baan, verlies van ouders en verlies van kinderen en het daar aan gekoppelde gedrag, veroorzaken soms een “verlieslawine”. Deze ellende kan behoorlijke chaos veroorzaken in het huis, op je werk, bij de vrienden en bij familie. Als opruimcoach, kan ik helpen te ordenen en structuur aan te brengen. Maar U blijft ten alle tijden, zelf verder verantwoordelijk en u blijft zelf alles doen, ook uw financiën. De kosten voor een opruimcoach kunnen worden vergoedt vanuit de Wmo van de gemeente waar u woont bij toekenning van dit maatwerktraject. De aanvraag kan Hart op Koers, samen met u, invullen en indienen.