Praktijk voor:  

- Curatorschap

- Bewindvoering / Mentorschap

- Opruim - coaching 

- Advies Sociaal Domein

   - Met oor voor de stem van het kind, en oog voor rouw en verlies

Kind en Armoede

Kinderen zijn vaak de dupe als het gaat om armoede. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan, met als resultaat, dat kinderen zich op school niet kunnen concentreren. Slapen slechter en worden vaker op school gepest.Ook (v)echtscheidingen kunnen veel invloed hebben op het geweten en de gevoelens van het kind.Het is belangrijk dat kinderen hier over kunnen praten. Daarvoor maak ik o.a. gebruik van “het mattenspel”. Met speciale emojicons en spreekkaarten en een vragenlijst. Dit onderzoek doe ik alleen met toestemming van de ouders of anderszins gezaghebbenden zoals voogden. 

De stem van het kind doet er toe, en ik kan naar hen luisteren en wat met hun stem doen. Het resultaat zal worden besproken en daar waar nodig andere hulp worden ingezet bij kind en ouders. De gesprekken met kinderen zullen apart worden gedeclareerd, waarvoor wij met u samen een aanvraag zullen gaan doen bij de gemeente voor maatwerktrajecten armoedebeleid / jeugdbeleid.