Praktijk voor:  

- Curatorschap

- Bewindvoering / Mentorschap

- Opruim - coaching 

- Advies Sociaal Domein

   - Met oor voor de stem van het kind, en oog voor rouw en verlies

Wat doet een mentor?

Soms is het nodig, als de chaos in uw hoofd blijft, en u heeft geen idee meer, hoe om te gaan met instanties of het invullen van formulieren? Dan kan het om psychische en of medische reden wellicht zijn, dat u daar wat meer ondersteuning in nodig heeft.

De begeleiding van een Mentor, moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. U heeft hier geen advocaat voor nodig. De kantonrechter beslist dan of een mentor nodig is. De mentor werkt samen met u om, bijvoorbeeld, formulieren in te vullen en met u mee te gaan naar instanties en zal samen met u kijken wat er nodig is zoals wellicht budgetbeheer. U krijgt indien mogelijk en in overleg budgetbeheer.

De mentor kan ook beslissingen voor u nemen. Het gaat dan om beslissingen die niet van vermogensrechtelijk belangen zijn, zoals over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van u zelf.

U krijgt indien mogelijk en in overleg met u budgetbeheer. 

Bij budgetbeheer beheert Hart op Koers uw inkomsten en betaalt daar uw vaste lasten van. Ook adviseren wij u over hoe u uw inkomsten kunt vergroten en uw uitgaven kunt verlagen. Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie maken wij een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. Dit noemen we een budgetplan. In dit plan staat, welke van uw vaste lasten u iedere maand van uw inkomen gaat betalen. Ook staat in dit plan voor welke betalingen u gaat reserveren (sparen) en hoeveel huishoudgeld u over heeft.

U blijft zelf eindverantwoordelijk voor uw financiën en u neemt zelf beslissingen en wordt voor die beslissingen verantwoordelijk gehouden.

Het mentorschap duurt zolang als dat u denkt dat dit nodig is. U vraagt zelf de beëindiging aan bij de rechtbank. Als de rechter het daar mee eens is, zal hij daar officieel een besluit over nemen en beëindigen wij het mentortraject.