Praktijk voor:  

- Curatorschap

- Bewindvoering / Mentorschap

- Opruim - coaching 

- Advies Sociaal Domein

   - Met oor voor de stem van het kind, en oog voor rouw en verlies

Ouders

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen. Door middel van de SCHIP-aanpak, kunnen deze ex-partners via een post-relationeel rouwproces het verliesaspect verhelderen. Het doel zal zijn: samen verder als partners in het ouderschap. SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners. Het woord vechtscheiding heeft als focus het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld. Echtscheiding genereerd rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Door te zien welk verlies, tot welk conflict heeft geleid en welk gedrag daarop heeft gevolgd, zal er inzicht komen. Inzicht bij jezelf, maar ook bij elkaar. Dan is er ruimte voor erkenning van de ander en vergeving bij jezelf. De SCHIP aanpak heeft aandacht voor zowel verlies- als conflictaspecten en het lijkt een oplossingspotentieel te hebben om uit de vechtscheiding te komen, zodat de ex- partners weer als partners in ouderschap samen verder kunnen. Voor meer informatie kijk op: https://www.schipaanpak.nl