Praktijk voor:  

- Curatorschap

- Bewindvoering / Mentorschap

- Opruim - coaching 

- Advies Sociaal Domein

   - Met oor voor de stem van het kind, en oog voor rouw en verlies

Wat kost het?

Heeft u een laag inkomen?

Dan worden de kosten van het mentorschap, beschermingsbewind, of curatorschap betaald door de gemeente vanuit de Bijzondere Bijstand. Heeft u een midden en/of hoog inkomen?

Dan moet u zelf een maandelijkse bijdrage betalen voor het Mentorschap en of het beschermingsbewind, dan wel het curatorschap.

Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het LOVCK en staat gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de rechtspraak. De maandelijkse bijdrage zal van uw beheerrekening worden afgeschreven in maandelijkse termijnen.

Vergoedingen

Vergoedingen: afhankelijk welk traject er wordt gekozen en hoe u verzekerd bent, zal er worden gekeken of deze trajecten vergoed kunnen worden door zorgverzekeraar, gemeente Bijzondere Bijstand, jeugdbeleid, WMO, prive.

U krijgt van mij een factuur, gesplitst naar beide partners of zoals afgesproken.

U kunt zelf de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar.

Als de gemeente, de scholen, maatschappelijk werk en andere derden mij inhuren, zal ik de rekening aan de derden verzenden.