Praktijk voor:  

- Curatorschap

- Bewindvoering / Mentorschap

- Opruim - coaching 

- Advies Sociaal Domein

   - Met oor voor de stem van het kind, en oog voor rouw en verlies

Schulden

Heeft u (problematische) schulden, dan proberen wij hier een oplossing voor te vinden. Bijvoorbeeld in de vorm van een middellijke schuldregeling (gemeente / stadsbank). Dit is niet altijd direct mogelijk en kan soms enige tijd duren.

Eerst dienen alle schulden in kaart gebracht te worden en uw inkomsten en uitgaven stabiel te zijn. Mocht het nodig zijn en de schulden zijn niet op te lossen op de middellijke manier, dan zal Hart op Koers aan de rechtbank verzoeken om u toe te laten tot de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen.

Hiervoor zal een andere curator worden benoemd, welke voor de schuldeisers zal gaan werken en samen met Hart op Koers samen aan de slag gaat om uw schulden te brengen tot een “schone lei”. Waarna u mogelijk schuldenvrij kan eindigen.