Praktijk voor:  

- Curatorschap

- Bewindvoering / Mentorschap

- Opruim - coaching 

- Advies Sociaal Domein

   - Met oor voor de stem van het kind, en oog voor rouw en verlies

(senior) strategisch adviseur Sociaal domein

  • Het Sociaal Domein is een groot begrip en het is ook groot. Meestal gaat het om zo’n 50% van de gemeentelijke financiën! 
  • Mocht u als gemeente of anderszins organisatie echt goede adviezen willen omtrent alles wat maar te maken heeft met het Sociaal Domein, dan sta ik (met 20 jaar ervaring) uw organisatie of bedrijf graag bij. 
  • Wat kunt u verwachten: een effectief, resultaat gestuurd compleet beleid op welk vlak dan ook van het sociaal Domein binnen het daarvoor gestelde budget. 
  • De gehele Wmo beleid, waaronder ook: beleid omtrent de Participatiewet (rechtmatigheid en doelmatigheid), Jeugdwet, ouderenbeleid, cultuur, subsidiebeleid, huisvesting statushouders, Lokale volksgezondheid en sport en armoedebeleid. 
  • Kosten: Vraag een offerte aan! Beleid is maatwerk dus de prijs voor het werk ook.